Menu
• Indhold

Materialebasen - digitaliserede undervisningsmidler

Nyhed

Materialebasen har til formål at samle digitaliserede undervisningsmidler i en database.

I henhold til Folkeskolelovens § 18 stiller databasen undervisningsmidler til rådighed for læsesvage, blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af et handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Adgangen til Materialebasen tildeles eleven efter anmodning fra skolen – formelt skolelederen.

Læs mere om Materialebasen