Menu
• Indhold

Før studiestart

Når man er optaget på uddannelsen, skal mange forhold afklares:

  • Kan jeg få dispensation fra studieordningen på uddannelsesstedet, f.eks. i forbindelse med eksamen
  • Hvilken støtte og hvilke hjælpemidler har jeg brug for?
  • Hvor får jeg vejledning?
  • Hvilke forhold gælder for SU og SPS?
  • De sociale myndigheder kan spørges om revalidering, hjælp til forsørgelse, praktisk assistance, hjemmehjælp og transport.

Før studiestart

Om

Billede af hænder, der samles

Kommunens støtte

Læs om mulighederne for kommunal støtte.

Billede af kvinde med PDA

Specialpædagogisk støtte (SPS)

En studerende med en funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, har mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

Billede af mønter

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Studerende med et handicap har også ret til SU.

Billede af et info-skilt

Vejledning

Læs om nogle af vejledningsmulighederne på de videregående uddannelser.